عنوان خبر
اولین فستیوال بین المللی دعوتی پوستر بوداپست 2016

متن کامل
محمد افشار از ایران به عنوان طراح مدعو در اولین فستیوال بین المللی دعوتی پوستر  بوداپست 2016 حضور خواهد داشت.
این  فستیوال به عنوان قسمتی از رویداد گرامیداشت  شصتمین سالگرد انقلاب 1956 مجارستان، در سه بخش: رقابتی ( برای دانشجویان مجارستانی)، پوسترهای چاپی عمومی، تجاری و فرهنگی( برای طراحان گرافیک مجارستان) و نمایشگاه پوستر دعوتی از طراحان خارجی برگزار خواهد گردید. شایان ذکر است که این نمایشگاه در 3 نوامبر 2016 در گالری ELTE Gömb   بوداپست مجارستان گشایش می یابد.

MohammadAfsharInvited.jpg
طراحان بین المللی زیر در این فستیوال دعوت شده اند:
Peter Bankov (Russia)
Michel Bouvet (France)
Boris Buca (Croatia)
Stephan Bundi(Switzerland)
Byoung CHOI (Korea)
Dong Hoon CHUNG (Korea)
Ronald CURCHOD (France)
Natalia Delgado (Canada)
Sha Feng (China)
Detlef FIEDLER (Germany)
Mario Fuentes (Ecuador)
Milton Glaser (USA)
Sarah HARTWIG (Germany)
Daniela HAUFE (Germany)
Mirko ILIĆ (USA)
Mohammad Afshar (Iran)
Radovan Jenko (Slovenia)
Roman Kalarus (Poland)
Gitte Kath (Denmark)
Piotr Kunc (Poland)
Uwe LOESCH (Germany)
Pekka Loiri (Finland)
MACHADO Joao (Portugal)
Lech Majewski (Poland)
MAJOR Louis (France)
Francesco Mazzenga (Italy)
Karel Misek (Czech Republic)
Finn Nygaard (Denmark)
Gabor Palotai (Sweden)
Kari Piippo (Finland)
Wladislaw Pluta (Poland)
Alain Le QUERNEC (France)
Moises Romero (Mexico)
Wieslaw Rosocha (Poland)
U.G. SATO (Japan)
Christopher Scott (Ecuador)
Byoung Il SUN (Korea)
Slobodan Štetić (Serbia)
Renato Tagli (Switzerland)
Tartakover David (Israel)
David Torrents (Spain)
Niklaus Troxler (Switzerland)
Henning WAGENBRETH (Germany)
Mieczysław WASILEWSKI (Poland)
LI XU (China)

Google Analytics Alternative